– Ikke sett pasienten i sentrum. Da betyr det at de står alene og hjelperne står rundt, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Tar avgjørelser på sviktende grunnlag

– Politikere og helseledere tar for ofte avgjørelser uten å spørre hvor kunnskapsgrunnlaget for valgene de skal ta kommer fra, mener statssekretær.

«Hvis noen skulle være i tvil: Samhandlingsreformen skal og må fortsette. Vi trenger en ny og mer moderne måte å jobbe på og der brukere og pasienter settes i fokus på en ny måte.» Det sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, da hun åpnet konferansen om evaluering av samhandlingsreformen (Evasam) i går.

Må kjenne bakgrunnen

En utfordring er at kommunene er ulikt rustet for reformen.

«Kommunene må tenke nye arbeidsmåter. Men det trengs ofte også dyktigere ledelse av helse- og omsorgstjenestene. Samtidig må ledere og politikere sette spørsmål ved beslutningsgrunnlaget når de skal ta avgjørelser og fatte vedtak. Et eksempel: Hvor ofte spør politikerne om hvor kunnskapsbasert innstilingen til politiske vedtak er?» sier Erlandsen. Pasienten må møtes mye mer i samarbeid, ønsker statssekretæren Det betyr ikke at pasienten skal settes i sentrum, for der er de alene og hjelperne står rundt. «Pasienten skal være samhandlende ut fra sine behov. Da kan vi jobbe mer målrettet», sier Erlandsen.

Kompetanse og kvalitet er forutsetning for godt pasientarbeid. Likevel er det mye ufaglært personell i pleie- og omsorgstjenestene.

Oppdager ikke forverring

«Hjemmetjenesten har for eksempel ikke alltid nok kunnskap til å fange opp forverring i pasienten helsetilstand. Derfor må grunnutdanning og videreutdanning bli bedre», sier Erlandsen. «Det fine med kompetanse er at den kan deles. Og skal vi lykkes så må vi bli flinkere til å dele.» Spesialisthelsetjenesten veiledningsplikt er viktig, men kommunen må også bli flinkere til å si fra om pasientens behov og situasjon – en kunnskap som betyr at veiledning må gå begge veier, sier Erlandsen

Dette krever dyktige ledere, som er bevisste på å tenke slik bedriftsledere er, mener statssekretæren: Hvem er mine viktigste samarbeidspartnere? Hvordan kan vi sammen løse problemene?  

«Det er ikke nok  ha en tjeneste nær der du bor, det må også være kvalitet i tjenestene», sier Erlandsen.

Må se bakover

180 helseledere og forskere er 3. og 4. september samlet på Gardermoen for å presentere og diskutere evaluering av Evasam. «For å kunne se framover trenger politikerne og helseledere å lære av gode og dårlige erfaring fra helsevesenet», sier Erlandsen. – Derfor er en slik konferanse så viktig.