Senter for omsorgsforskning skal se på hvordan sykehjemmene har håndtert koronapandemien.

Hvordan håndterer sykehjemmene pandemien?

Senter for omsorgsforskning skal gi faktagrunnlag til Koronakommisjonen om hvordan sykehjemmene håndterte koronapandemien.

Klikk her for å lese mer.