Kommunal Rapport

Runde bord i regionene kan samle ridderne

Sett fram runde bord i regionene! Det kan gi likeverdige møteplasser for alle som vil styrke forskning og utdanning for omsorgstjenestene.

Klikk her for å lese debattinnlegget (krever abonnement).