Pårørende og frivillige

Pårørende kan ikke sikre omsorgstjenestene

Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester, sier forfatterne av denne kronikken i Nordnorsk debatt.

Les mer