Eldre mann i sykehusseng. Shutterstock

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge eldes raskere og har flere kroniske plager, skriver forfatterne av denne kronikken.

Les mer: https://bit.ly/3Abumpc