Illustrasjonsbilde: Getty Images

Ikke til økt interesse for velferdsteknologi

Delstudien PAN.DEM har sett på interesse og tilgang til velferdsteknologi hos hjemmeboende personer med demens under pandemi-nedstengingen i fjor vår.

Klikk her for å lese artikkelen.