Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?

Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?

Andelen eldre øker, og regjeringen vil løse det økte behovet for helse- og omsorgstjenester gjennom mer innsats fra pårørende og frivillige.

Les mer.