Kvinner i små stillinger

Fire grep som gir integrering i arbeidslivet

Ofte er det kvinner med innvandrerbakgrunn som får de små stillingene på sykehjemmene. Og små stillinger kan føre til dårligere kvalitet på arbeidet som utføres, skriver artikkelforfatterne

Klikk her for å lese kronikken i Oppland Arbeiderblad.