Oddvar Førland

Nesten 2500 færre sykehjemsplasser

– Denne utviklingen kan vanskelig fortsette, sier professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning til Aftenposten. De fleste kommer til et punkt i livet der de trenger intensiv helse- og pleiefaglig oppfølging. Da er det ingen logikk i at man fortsetter å bygge ned sykehjemstilbudet.

Klikk her for å lese saken i Aftenposten.