Aud Obstfelder, koordineringsleder Senter for omsorgsforskning

Som et diesellokomotiv i et grønt skifte

Kommunene har ikke tid, penger eller ansatte til å delta i forskning. De har en organisering som er helt i utakt med behovene.

Klikk her for å lese debattinnlegget (krever abonnement).