Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Denne boken, som er gratis og åpent tilgjengelig, forteller hvilke trender som viser seg innen arbeidsinkludering, hvordan samarbeid og samhandling arter seg og hva vi vet om læring, kompetanseutvikling og digitalisering i NAV.

Klikk her for å lese boken.