Kine Nordmo-Stykket

Sekk og skjema som skal løfte hjemmesykepleien

En sekk med medisinsk utstyr og et kontrollskjema. Det skal gi bedre hjemmesykepleie hos eldre mennesker i Troms-kommuner

Pasienten er i dårlig form, melder den ansatte i hjemmesykepleien. Men hva menes med ”dårlig form”? Og hva slags observasjoner er gjort som har gitt denne vurderingen?

Trengte bedre svar

– Vi trengte et skjema som gjorde vurderingene mer objektive og systematiske, sier Kine Nordmo-Stykket.

Hun fikk ofte subjektive tilbakemeldinger fra ansatte om pasientene da hun jobbet som soneleder i hjemmesykepleien i Tromsø kommune. Og det kunne være vanskelig å få gode svar når hun stilte oppfølgingsspørsmål til medarbeiderne rundt pasientens tilstand.

Det nye skjemaet inneholder spørsmål rundt blant annet bevissthetsnivå, respirasjon, sirkulasjon og smerter hos pasienten. Under hvert punkt er det ulike grader eller tilstander som den ansatte krysser av for.

Opplæring i fem kommuner

Skjemaet skal gi mer presise opplysninger til andre kollegaer som møter mottakeren. Skjemaet er også til nytte for andre institusjoner og profesjoner når de skal overta ansvaret for brukeren.

Skjemaet er laget på bakgrunn av andre lister, blant annet SAFE-listen.

Det er tilpasset til flere enn bare sykepleiere, fordi flere undersøkelser viser at det er en stor andel helsefagarbeidere og ufaglærte som jobber i hjemmetjenesten. Dette skjemaet skal kunne brukes på tvers av utdanning.  

Det nye skjemaet er tatt i bruk i fem kommuner i Troms.

Dette er ett av tre grep som er gjort i Troms for å styrke hjemmesykepleien i fylket. De andre to er en sekk spekket med medisinsk utstyr og opplæring av ansatte.

Sekk med mer innhold

De ansatte har fått en sekk som er en utvidet utgave av Pro-sekken. Den nye sekken inneholder blant annet manuelt blodtrykksapparat, stetoskop, blodsukkerapparat, saturasjonsmåler (måler oksygenmetning i blodet), utstyr for kateterisering (tømme urinblære), teste urin for infeksjoner, sårpakke, veneflon, temperaturmåler, lommelykt for å sjekke pupiller og målebånd for å måle sår, omkrets på kroppsdeler, for å utføre gangtester og å gjøre BMI-måling.

Sekken gjør det mulig å utføre et bedre arbeid hos pasienten, og det sparer tid fordi den ansatte kan være opptil én time fra kontoret der medisinsk utstyr de trenger vanligvis er lagret.

Det er kjøpt inn 20 sekker gjennom Utviklingssenteret for hjemmetjeneste i Troms og fra enhetene selv. Sekkene er levert ut til Tromsø, Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen kommuner.

Prisen per sekk er rundt 9500 kroner, avhengig av leverandør og innhold.

Lærer om normal aldring

Det tredje tiltaket er opplæring av instruktører i alle de fem kommunene. Flertallet av disse er sykepleiere og noen hjelpepleiere med lang erfaring. De jobber på sykehjem og hjemmetjeneste.

De deltar på fire fagdager med tre måneders mellomrom. Her er det praktisk trening og teori.

Tema er blant annet:

• Systematisk kartlegging og vurdering

• Normal aldring

• Den akutt syke

• Hjerte, lunge, slag og delirium

• Forberedende samtaler

• Kommunikasjon og samarbeid på tvers av nivåer

• Praktisk trening

Lærer opp kollegaene

Instruktørene tar med seg ny kunnskap til sin hjemkommune og underviser sine kolleger mellom hver samling. Samtidig deltar Kine Nordmo-Stykket, som nå er ansatt i hjemmetjenesten og i Kommunal akutt døgnenhet i Tromsø og i Utviklingssenter for hjemmetjenesten i Troms, på disse kursdagene. 

Målet er å bedre kunnskapen hos de ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten rundt systematiske kliniske observasjoner og vurdering av pasienter i akutt og sub-akuttfasen.

– Pasientsikkerhet har sammenheng med kunnskap og trygghet hos ansatte. Dette kan igjen fange opp symptomene tidlig, og dermed kunne bidra til at behandling starter på rett måte og nivå, sier Nordmo-Stykket.