Pasientforløp, Samdata kommune

Samdata kommune

Lederen for hjemmetjenesten i kommunen har kanskje gått rundt og lurt på om tjenesten hennes sender uvanlig mange pasienter til sykehuset. Det har bekymret henne, men hun har savnet tall som kan gi svar på spørsmålet. Fram til nå.

Lett som en plett

Nå setter hun bare brillene på sin nese og går inn på helsedirektoratet.no. Der klikker hun på «Statistikk og analyse» og «Samdata kommune» hvor hun velger for eksempel «Pasientforløp fra omsorgstjeneste til sykehus». Lett som en plett!

Kanskje finner hun at sin kommune har omtrent samme antall innleggelser som sammenliknbare kommuner. I så fall blir hun glad og fornøyd med det. Kanskje finner hun at kommunen har flere innleggelser enn sammenliknbare kommuner. I så fall blir hun glad for det også, for nå kan hun finne ut hvor crocsen trykker og gjøre noe med det.

For kommunen

Samdata kommune inneholder informasjon om brukere og kontakter, kostnader og ressursutnyttelse, ikke-smittsomme sykdommer, psykisk helse, rehabilitering, pasientforløp og årsverk for å nevne noe. Informasjonen er høyst relevant som styringsverktøy for direktorat og departement, og som database for forskningen. Men det er kommunale helse- og omsorgstjenester og fastleger som er hovedmålgruppen, forteller førsteamanuensis Maren Sogstad, som sammen med Marijke Veenstra og Tore Wentzel-Larsen ved Senter for omsorgsforskning, har skrevet et kapittel til rapporten. 

– Dette er informasjon som er verdifull for alle som jobber med planlegging, styring og prioritering i helse- og omsorgstjenestene. En kan fatte beslutninger på et bedre grunnlag med denne tilgangen til data, forteller hun.

Oversikt over overgangene

Deres bidrag tar for seg overgangene. Hvem er de som beveger seg mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste? Hvilke diagnoser har de? Hvor stort er volumet? Hvor stor er variasjonen mellom kommunene, og så videre.

– Det er overgangene mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste som krever samhandling. Selv om samhandling har fått stor oppmerksomhet de siste årene, har man faktisk hatt ganske liten oversikt over disse overgangene. Det er dem vi har studert og beskrevet i rapporten, sier Maren Sogstad.

Samdata kommune ble lansert 27.03.2017 med blant andre Bent Høie. I tillegg til helse- og omsorgstjenestene i kommunene, trakk helseministeren fram departement og direktorat  som viktige målgrupper for Samdata kommune. Dersom du vil lese rapporten i sin helhet finner du den under denne lenken.