Rose Mari Olsen

Møt den nye lederen i midt

Hun vokste opp i Flatanger, men har bodd tretti år i Overhalla. Her trives hun godt, men innrømmer at de to hagedammene aldri blir det samme som lukta av havsalt og sjø. Vi har snakket med Rose Mari Olsen som er ny daglig leder ved Senter for omsorgsforskning, midt.

Førsteamanuensis Rose Mari Olsen har bøtter og spann av utdanning innen både helse, pedagogikk og ledelse. Ved Nord Universitet har hun undervist og veiledet i helsefag på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Vi er spente på om det kommer noen endringer med Rose Mari Olsen bak rattet? Hva hun ønsker å forandre på, på hvilken måte hun vil prege senteret, hva hun ønsker å prioritere. Har hun staket ut en kurs?

Sikter mot større prosjekter

– Fremfor alt vil jeg bidra til å videreutvikle det gode arbeidet som allerede er gjort ved Senter for omsorgsforskning, midt og i det nasjonale nettverket. Mye har skjedd i Senter for omsorgsforskning siden jeg startet her i 2014, som etableringen av Omsorgsbiblioteket og Tidsskrift for omsorgsforskning, og større forskningsprosjekter hvor alle sentrene i nettverket samarbeider. Myndighetene og kommunene har klare forventninger til mer forskning på hvordan vi kan løse nåværende og fremtidige helse- og omsorgsoppgaver. Senter for omsorgsforskning, midt har i dag få ansatte, noe som også gjør oss sårbare med tanke på fleksibel bruk av personalressurser og å kunne påta oss oppdrag. Samtidig som jeg vil jobbe for et godt samarbeid med vår vertsorganisasjon, vil jeg prioritere søknader om større eksternfinansierte forskningsprosjekter. Dette vil kunne bidra til større handlingsrom og økt kompetanse internt i Senter for omsorgsforskning, midt, men også bidra til å styrke felleskapet og samarbeidet i det nasjonale nettverket der hvor flere sentre er involvert i samme prosjekt, sier Rose Mari Olsen.

Vi vil også gjerne høre hva hun tenker er Senter for omsorgsforskning sitt største fortrinn, og hva ser på som vår største utfordring.

Lokal og nasjonal

– For senteret i Midt-Norge er det en utfordring at vi har en relativt liten stab av fast personell. Det gjør oss mindre fleksible til å påta oss oppdrag som dukker opp. Et av fortrinnene for Senter for omsorgsforskning mener jeg er organiseringen med regionale sentre i et større nettverk. Vi favner hele landet, men kan samtidig være praksisnære og tett på brukere og pårørende. Organiseringen gjør at det enkelte senter kan dra nytte av lokalkunnskapen, samtidig som nettverket får en god oversikt over omsorgstjenestene i landet som helhet, sier Rose Mari Olsen. 

Den nye daglige lederen ved Senter for omsorgsforskning, midt har sin kliniske praksis fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen, hvor hun har jobbet som geriatrisk sykepleier, fagleder og avdelingssykepleier i sykehjem. Ved Nord universitet har hun også hatt hovedfokus på de kommunale helse- og omsorgstjenestene når hun har undervist og veiledet studenter på ulike utdanningsnivå gjennom deres teori- og praksisstudier.