Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet. (Foto: Mauricio Pavez)

Rektor ønsker seg omsorg pluss enda mer forskning

– Omsorg blir aldri utdatert, uansett hvor fine omgivelsene er. Brukeren trenger denne tryggheten.

Det sa rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet da hun gratulerte Senter for omsorgsforskning, vest (Sof, vest) med tiårsdagen.

– Sof, vest lykkes

Høgskulen på Vestlandet er vertsinstitusjon for Sof, vest.

Målet er at Høgskulen skal bli universitet med en arbeidsrettet profil.

– Dette vil Sof, vest kunne bidra til, sa den tidligere sykepleieren, -læreren og -forskeren. –Senteret skal bidra til kompetanseheving og forskningsformidling. Slik jeg kjenner dere har dere blitt god på det meste av dette.

Rokne trakk fram utfordringene som følger med stadig flere eldre i Norge og mange andre land.

– Dette krever omstilling. Derfor er internasjonale perspektiv slik Senteret jobber med gjennom samarbeidspartnere i Europa og Nord-Amerika viktig. Vi trenger ofte et større bilde når vi skal løse lokale og nasjonale utfordringer, sa Rokne.

– Pasienten trenger trygghet

På fagseminaret fredag deltok blant annet ansatte i kommuner, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste  (USHT) og forskere fra regionen, Canada og England.

En av Roknes nærmeste var nylig innlagt på sykehus. Her var det nye senger, nye dostoler og mye ny teknologi.

– Men det slo meg hva som er de grunnleggende, viktige tingene for at pasienten er trygg. Hvor er ringeklokken, hvordan er kommunikasjon ivaretatt og hvordan skapes det tillit. Jeg kunne hatt samme forelesning i dag som jeg hadde for mine sykepleiestudenter for 35 år siden: Omsorg blir aldri utdatert uansett hvor fine omgivelser er, sa Rokne.

Bergen ønsker mer forskning

Seksjonssjef Kjell Andreas Wolff i byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune er opptatt av kombinasjonen av både å drive forebyggende og å ta vare på de som har pleie- og omsorgsbehov nå.

Byrådsavdeling for helse og omsorg har budsjett på 6,1 milliarder kroner eller 32 prosent av kommunens budsjett.

Halvparten av Norges helsekroner går til kommunene, halvparten til spesialisthelsetjenesten.

– Da er det viktig å vite hva som er best måte å bruke pengene på. Vi trenger å forske mer på hva som fungerer. For eksempel innenfor digitale innbyggertjenester, frivillighet (Bergen kommune prøver nå ut en app for å koble frivillige opp mot oppgaver som kommunen utfører i dag) og hva er det med Tillitsreformen som er viktig for at den skal fungere, sa Wolff.

Liker rapportserien

Bergen kommune samarbeider i dag med Sof, vest, hvor det er en klar føring for økt samarbeid sett fra kommunens side.

– Men vi kan få enda mer ut av samarbeidet. Dere skal yte forskningsfaglig bistand. Vi vet hvor skoen trykker og hva som er viktig å formidle til Sof, samtidig har dere kunnskap om hva som skjer i inn og utland som vi gjerne vil få kjennskap til. Dere gjør også kunnskapsoppsummeringer som har vært til nytte for oss, for eksempel Palliasjon i hjemmet og Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge, sa Wolff. 

Fire ønsker for forskning

Skal kommunen være interessert i forskningen, mener Wolff at dette må være tilstede:

• Forskningen må være relevant

• Kommunens utgifter må dekkes

• Det må være mulig å hente ut aktuell informasjon fra fagsystem på en enkel måte

• Forskningen må ha høy kvalitet.

– Vi skal nå lage en ny styringsmodell, som kalles tillitsreformen. Ansatte er lei av å bli fortalt hvordan ting skal gjøres, dette skal vi gjøre noe med ved blant annet å gi ledere nye oppgaver og gjøre ting mindre toppstyrt. Hvordan virker en slik reform, hvilke grep skaper endring? Hva blir resultatet for bruker og ansatte og for kostnadene? opptok Wolff.

Var svake på forskning

Tor Inge Romøren er professor emeritus og en av pådriverne for opprettelsen av Senter for omsorgsforskning og Tidsskrift for omsorgsforskning.

Sentrene ble til fordi omsorgsfeltet i kommunene var forskningssvakt.

– Sof, vest har vært et lokomotiv blant Sentrene blant annet med sin internasjonale orientering, sa Romøren.

Han sa han nesten blir «skremt» når han ser veksten i antall ansatte i Sentrene: 70 personer i dag mot to i 2005 da det hele startet på Høgskolen i Gjøvik (i dag NTNU i Gjøvik). I tillegg er det nesten like mange som er tilknyttet Sentrene gjennom ulike prosjekt.

– Søk Forskningsrådet

– Det er lagt ned mye hardt arbeid og mange har hatt tro på oss, vi har konferanse, rapportserie, omsorgsbibliteket.no, tidsskrift med åpen tilgang for å nevne noe, sa Romøren. Hvert senter tilhører en vertsinstitusjon, men samtidig skal de holde sammen.

– Hva gjør at dette går bra? Entusiasme for saken, stor toleranse og glede av hverandre er viktig. Fortsatt å få midler fra Forskningsrådet blir også sentralt. Det gir forskning og det gir kvalitetsstempel. Men spør dere hele tiden «hva er omsorg og omsorgsarbeid?», oppfordret Romøren.

Publikasjoner i kø

Frode Fadnes, forskningsleder ved Sof, vest, trakk fram de 49 vitenskapelige publikasjoner siste år da han viste til noe av dagens arbeid de 15 ansatte ved Senteret utfører. Samtidig er han opptatt av hva Senteret må jobbe med for å bli enda bedre. Som å jobbe mer inn mot utdanningene.

– Jeg er optimist. Jeg gleder meg til de ti neste årene. Signalene fra Helse- og omsorgsdepartementet gjør at vi kan vente oss et langt liv, sa Fadnes.