Oddvar Førland

Redaktøren til NTNU

Fra første februar i år har professor Oddvar Førland vært ansatt ved NTNU på Gjøvik som redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning.

– Grunnen til at denne 20-prosent stillingen nå legges til Gjøvik, er at tidsskriftet formelt sett eies av NTNU og at det derfor rett og slett var mest gunstig og besparende med en NTNU-tilsetting, forklarer Oddvar Førland som forøvrig har sin hovedtilknytning til Høgskolen på Vestlandet.

Gratis tilgjengelig

Førland har vært redaktør i tidsskriftet siden første juni 2017. Siden den gang har vi sett en formidabel økning i antall lesere fra 4 809 i 2016 til 55 758 i 2019. Det første han gjorde som redaktør var å sørge for at tidsskriftet ble gratis tilgjengelig for hvermansen.

– Åpen tilgang er viktig for å nå ut til alle i helse- og omsorgssektoren og ikke bare til forskere. Etter at innholdet ble gratis og kunne deles i sosiale medier tror jeg tidsskriftet har fått økt betydning for sektoren, sier Oddvar Førland.

Løpende publisering

Det neste redaksjonen gjorde var å sørge for løpende publisering, altså at man ikke trenger å vente på et nytt nummer, men får hver artikkel rett i lomma med en gang den faglig godkjent og språklig bearbeidet.

– På den måten får leserne tilgang til enda ferskere forskningsresultater og forskerne kommer raskere ut med forskningen, sier redaktøren. 

Her finner du Tidsskrift for omsorgsforskning.

Fersk forskning rett i lomma

Artiklene i Tidsskrift for omsorgsforskning kommer ut tre ganger i året og publiseres løpende på nett slik at du får øyeblikkelig tilgang til dem med telefonen eller maskinen din. Dersom du ønsker publiseringsvarsel når nye artikler kommer ut, kan du be om det på nettsiden.

Klikk her og trykk på det blå feltet midt på siden.

Veien videre

Da vi spør Oddvar Førland hvilken retning han tenker tidsskriftet beveger seg i de nærmeste årene svarer han følgende:

– Redaksjonen ønsker å blankpusse den vitenskapelige profilen. Vi har solide ordninger for redaksjonell behandling og for artikkelvurderinger av fagfeller med høy kompetanse. Dette bidrar til den vitenskapelige kvaliteten. Vi vil også å stimulere til gode faglige debatter og ønsker debatt- og kommentarartikler velkomne. Målet med tidsskriftet å bidra til et utvidet kunnskapsgrunnlag for helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Her er en kommentarartikkel av Steinar Barstad, tidligere Helse- og omsorgsdepartementet. Her svarer professor Torgeir Bruun Wyller på Steinar Barstad sin artikkel.