Randi Stokke

Stolt Randi fikk Publikasjonsprisen

– Skikkelig stas! stråler førsteamanuensis Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning. Hun ble torsdag tildelt NTNUs Publikasjonspris under Innlandets Forskningskonferanse i helse- og sosialfag.

I forbindelse med Stokkes doktorgrad, har hun skrevet tre forskningsartikler om velferdsteknologi. Det var for artikkel nummer to, om forventinger til velferdsteknologi, hun fikk prisen.

Hva slags forventninger har vi?

Artikkelen er publisert i BMC Health services Research, som er et nivå 2-tidsskrift. Nivå 2 betyr at det er et internasjonalt tidsskrift på høyeste faglige nivå, og open access betyr at alle kan lese artiklene kostnadsfritt og uten abonnement.

Artikkelen kan du lese her.

I artikkelen skriver hun om forventingene de som trenger hjelpemidler har til velferdsteknologi. Men også om forventinger produsentene og de som er tjenesteleverandører, for eksempel hjemmebasert omsorg, har og hvordan de selger inn produktene til sluttbrukeren.

Blir noen ganger lagt bort

Et av hovedfunnene hennes er at etablerte teknologier ofte tas for gitt, mens det er nødvendig at vi snakker om teknologien som jo er en viktig integrert del av tjenesten. Hvis vi forstår forholdet mellom forventninger og erfaringer med teknologi, kan vi bedre forstå hvorfor bruk og ikke–bruk av teknologi blir som det blir.

NTNUs Publikasjonspris 2018 gjelder NTNU-forskere i Innlandet som jobber med helse- og sosialfag.

– Har betydningen for kvaliteten

– Forskningen jeg har gjort er tidkrevende og ofte holder vi på i det stille i årevis. Å få denne anerkjennelsen er derfor en skikkelig hyggelig verdsetting, sier Stokke.

For forskningen og funnene er prisen viktig med tanke på at den kan bidra til å markedsføre temaet hun har jobbet med.

– Det er viktig at forskning på velferdsteknologi løftes fram og når ut til helsetjenesten og andre aktører, fordi det kan ha betydning for kvaliteten på tjenestene som leveres, sier Stokke.

Takket sjefer og veiledere

I sin takketale benyttet Stokke anledningen til å fremheve sin hovedveileder Rolf Rønning og biveilederne Ragnhild Hellesø og Maren Sogstad for gode råd og bra samarbeid. Hun trakk også fram Lars Fuglsang som har veiledet henne mest i artikkelen hun fikk prisen for.

Stokke takket også ledelsen ved Institutt for helsevitenskap og Senter for omsorgsforskning, øst for at de legger til rette for forskning.

Selve prisen består i et grafisk trykk laget av Harald Kryvi. Motivet heter «Pyramidecellen», med undertittelen «- den klokeste av dem alle».

Derfor fikk hun prisen

Dette er juryens begrunnelse:

Randi Stokke setter fokus på hvordan teknologi i hjemmebasert omsorg fungerer, og har studert bruk av trygghetsalarm i to kommuner med fokus på de involvertes forventninger og erfaringer. Studien følger et etnografisk design der flere metoder i datainnsamlingen er tatt i bruk for å få fram «thick descriptions». Hun drar veksler på teorier om «script» og hvordan de som tar i bruk teknologien i de aktuelle lokale settingene tilpasser og tilrettelegger denne typen teknologi for bruk i aktuelle kontekster. Artikkelen har en ryddig og klar framstilling, har relevans for store grupper i hjemmebasert omsorg, og er et godt eksempel på hvordan ny kunnskap kan etableres gjennom solid kvalitativ forskning.