Camilla Johansen

Pårørendeprosjektet i Bodø kommune

Fylkesmannen i Nordland kutter midlene til Pårørendeprosjektet, og det som har vist seg som et godt og nødvendig tilbud trues av nedleggelse.

Pårørendeprosjektet i Bodø kommune startet opp i august i fjor. Bakgrunnen for prosjektet er et behov for systematisk pårørendesamarbeid innenfor Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, samt nasjonale føringer som krever større fokus og anerkjennelse av ressursene pårørende utgjør. Prosjektet har gått fra å være fokusert på ansattes behov for opplæring og veiledning i pårørendesamarbeid, til å bli et lavterskeltilbud for pårørende med behov for samtaler og praktisk hjelp i den krevende rollen de har. Fylkesmannen i Nordland kutter nå midlene til prosjektet, og det som har vist seg som et godt og nødvendig tilbud trues nå av nedleggelse. Camilla Johansen er 28 år, fra Sulitjelma. Hun er vernepleier, prosjektleder for Pårørendeprosjektet og nestleder i LPP (Landsforeningen for pårørende i psykiatrien) Salten. Hun forteller om prosjektet og hva hun ønsker for framtida.

Uklar framtid

– Framtida for prosjektet er ennå uklar. Vi har prosjektmidler frem til 31.desember i år. Dersom vi ønsker å fortsette prosjektet, må vi søke om nye midler. Og det vil vi ikke vite om vi får før i mai neste år. Visjonen min er å ferdigstille rutinene for pårørendesamarbeid, ha månedlige veiledninger for ansatte i tjenesten og ha ei kontinuerlig oppfølging av ansatte. Men også å fortsette å veilede pårørende, være med i møter med brukere og pårørende, arrangere pårørendekvelder, sikre et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, fortsette det gode samarbeidet med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, være tilgjengelig for pårørende som trenger en informasjon og hjelp. Vi kunne også tenke oss å samarbeide nærmere med Pårørendesentrene, sier Camilla Johansen.

Årsverk i pårørenderessurser

Dette prosjektet er overførbart til andre kommuner. Jeg tenker at det er viktig å utarbeide rutiner for pårørendesamarbeid. Jeg tror alle kommuner kunne hatt godt av et slikt tilbud. Politikerne må bli kjent med tilbudet vårt. Nasjonalt sett sier de at for hvert årsverk i den kommunale helsetjenesten finnes det et årsverk i pårørenderessurser, forteller hun.

Vil spille på lag

– Vi kunne spilt på lag med andre kommunale tjenester. Både med de som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshemmede og personer som er rammet av demens. Vi har jo pårørendeskoler for mennesker med demens. Påkjenningene for pårørende er jo mye det samme. Men det er en større kultur for pårørendesamarbeid i andre deler av kommunehelsetjenesten. Der er det forventet at man samarbeider; det er pårørende som kjenner sine mennesker best.  Vi burde samarbeide mer på tvers av tjenestene i kommunene, avslutter Camilla Johansen, prosjektleder i Pårørendeprosjektet i Bodø kommune.