Ketil Beer-Johansen

Oppsving for demenstilbud da de forlot sykehjemmet

Interessen for dagtilbudet for yngre med demenssykdom kom for fullt da det ble flyttet ut fra sykehjemmet.

Lavollen aktivitetssenter i Trondheim har dagtilbud for yngre mennesker med demenssykdom.

Mange er i jobb

Brukerne har fått diagnosen før de har fylt 65 år.

Andre opptakskriterier er et at de har oversikt over egen sykdom og kan snakke om den, de skal kunne fungere i gruppetilbud og være fysisk aktive.

Dagtilbudet har ni plasser, som 18 personer benytter seg av. Brukerne er i alderen 54-73 år. Alle bor hjemme.

Nå er tilbudet evaluert.

Tilbudet lå opprinnelig ved et sykehjem i Trondheim. Interessen hos brukerne om å delta var imidlertid dårlig. Dette endret seg da de flyttet dagtilbudet til Lavollen.

– Disse menneskene er unge, mange er i jobb når de får diagnosen. Noen er også delvis i arbeid mens de får tilbud på Lavollen. De er opptatt av mestring og vil ikke bli assosiert med sykdom. De vil ha meningsfulle aktiviteter.

Det sier vernepleier Ketil Beer-Johansen ved Lavollen aktivitetssenter, som drives av Trondhjems Hospital.

Tur, konsert, bowling…

På Lavollen får deltakerne være med å bestemme hva som skal skje. Noen vil på bowling, andre ha lengre skogsturer. Noen vil på kafé, noen på treningssenter, andre på konserter. Alle kan ikke få sitt primærønske hver dag, men målet er at alle skal få noe i løpet av en periode.

– Poenget er at det vi tilbyr ikke blir gjort for brukerne, men sammen med dem, sier Beer-Johansen.

I evalueringen kommer det fram at de pårørende setter stor pris på dagtilbudet. Det gir dem et pusterom, og for noen bidrar det til at de kan fortsette i arbeidslivet.

Avsluttes for tidlig

Noen pårørende hadde helst sett at tilbudet var åpent lenger enn til klokken 14, som ikke alltid er forenlig med å kunne stå i jobb slik de ønsker. 

Skal Ketil Beer-Johansen gi råd til andre kommuner som vil ha et slik dagtilbud, sier han:

• Plasser dagtilbudet et annet sted enn på et sykehjem.

• Spør deltakerne hva de ønsker av tilbud og aktiviteter.

• Kjenner du ikke til at det er yngre personer med demens i din kommune? Kanskje er det fordi det ikke er noe dagtilbud til dem i dag, og de ikke vet hvor de skal henvende seg. Kanskje ønsker de ikke å ta kontakt fordi det eneste tilbudet i dag er på demensavdelingen på sykehjemmet. Det må tilrettelegges spesielt for gruppen yngre.

• For mindre kommuner; tenk interkommunalt!

• Ha et tilbud til disse brukerne når de blir for dårlige til å bruke dagtilbud, men for friske til å få pass på sykehjemmet.

Velger selv ut brukerne

– Vi har et suverent samarbeid med Nevrologisk poliklinikk på St Olavs Hospital. Personene får umiddelbart informasjon om Lavollen når utredning er gjort og diagnosen sammenfaller med vårt tilbud, sier Beer-Johansen.

Han legger til:

– Det er Lavollen aktivitetssenter som avgjør hvem som skal få tilbud om plass, ikke et kommunalt vedtakskontor. Det er en suksessfaktor.