Frode F. Jacobsen

Ny bok med perspektiver på eldre mennesker

Gerontologi er læren om alderdom og aldringsprosesser. I boken med samme navn får vi innblikk i eldre menneskers egne historier. Vi får erfare at det er normalt å bli gammel, og at vi har ulike måter å bli det på.

En bok for fagfolk

Boken er rettet mot studenter og lærere ved helsefaglige eller sosialfaglige profesjonsutdanninger, master- og videreutdanninger, og helsepersonell som arbeider med eldre. Professor Frode F. Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning har redigert boken sammen med Stinne Glasdam, som er universitetslektor ved Lunds Universitet.

– Dette er en bok som formidler alderdom og aldring som mangfoldig. Den anskueliggjør ulike måter å aldres på, knyttet til faktorer som sosial og økonomisk bakgrunn, helse, kjønn, seksuell legning, etnisitet og kultur, sier Jacobsen.

Samfunnet, mennesket, sårbarheten

Boken kan leses i sin helhet eller som enkeltstående kapitler. De fleste av bokens kapitler er forankret i konkrete eldre menneskers erfaringer og legger opp til refleksjon og et kritisk blikk på vanlige oppfatninger av eldre og aldring. 

Boken er delt i tre deler.

· En del ser på det å være gammel i et samfunnsperspektiv; aktiv aldring, alder gjengitt i mediene, fattigdom blant eldre, samt livet som gammel med migrasjonsbakgrunn. 

· En annen del ser på det aldrende mennesket; å leve og eldes som lesbisk, homofil, bifil eller trans, å være gammel på gaten, å nyte pensjonisttilværelsen i Syden.

· Den tredje delen av boken ser på hvordan livet arter seg når den gamle blir syk eller svekket; sårbarhet, avhengighet, autonomi, felleskap, tap av partner. Den ser også på det å forholde seg til egen død.

Gode gamle liv

Frode F. Jacobsen ønsker med denne boken å bidra til et mer inkluderende samfunn som gir rom for flere måter å leve gode eldre liv på.

– Det er fint hvis denne boken kan være med å bevisstgjøre studentene og fremme et mer helhetlig syn på helsetjenestene i forhold til betingelser for gode og meningsfulle liv som gammel, sier han.

Han har også noen tanker om det forskningsfaglige.

– Kanskje denne boken kan hjelpe oss til å samarbeide bedre på tvers av helsetjenester og forskningsdisipliner. Jeg ønsker meg mer tverrfaglig forskning i forhold til eldre og aldring, sier Jacobsen.

Du kan kjøpe boken, eller bare bla i den, på hjemmesidene til Gads forlag.