Omsorgsbiblioteket

Mye ny omsorgsforskning

Hva sier personalet om implementeringen av hverdagsrehabilitering? Hvilke er de politiske utfordringene med å bli gammel i eget hjem? Har du sett den rykende ferske forskningen på legemiddelbruk og pasientsikkerhet? Hva svarer mottakerne når de blir spurt hvilket utbytte de har av forebyggende hjemmebesøk? Vet du at det finnes en egen nettside om trening og aktivitetstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer?

Her finner du Omsorgsbiblioteket.

Mange i omsorgssektoren kjenner Omsorgsbiblioteket. Et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Her finner du nyheter og oppsummeringer og kan søke blant tusenvis av forskningsartikler og annen publisert kunnskap. Den siste tiden har det kommet en haug med nyheter til Omsorgsbiblioteket så hvis det er en stund siden du har vært innom, er det vel verd et besøk.

Hverdagsrehabilitering

Blant mye annet kan du finne tre artikler om fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering, du kan se hvilke erfaringer personalet har med implementeringen, eller hva forskningen sier om helsepersonalets samspill med pårørende i arbeidet med hverdagsrehabilitering. I studien «Hverdagsrehabilitering – Spesialisert eller integrert» undersøkes og diskuteres ulike modeller for organisering av hverdagsrehabilitering i Norge.

Brukermedvirkning

Ny forskning ser på politiske utfordringer knyttet til å det å bli gammel i eget hjem, på mulighetene for likeverdige tilbud og brukermedvirkning, og på pårørendes mulighet til reelle valg. En annen studie undersøker hvilke holdninger hjemmeboende personer med demens har til brukermedvirkning. I Omsorgsbiblioteket finner du også Pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet som blant annet ser på kommunenes plikter i forhold til pårørende.

Pasientsikkerhet

En finsk studie publisert i januar 2019 har undersøkt fastlegers syn på utfordringer med legemiddelbruk hos pasienter med kroniske lidelser. Folkehelseinstituttet har søkt etter studier som evaluerer hvilken effekt det har på kvaliteten og pasientsikkerheten at så mange ufaglærte arbeider med pasienter. En svensk studie viser sammenheng mellom antidepressiva og hoftebrudd.

Dette og veldig mye annet får du tilgang til gjennom Omsorgsbiblioteket. Biblioteket er i kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. De emnene som hittil er behandlet i Omsorgsbiblioteket er hverdagsrehabilitering, helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning, brukermedvirkning, pasientsikkerhet, pasientforløp, forebyggende hjemmebesøk og nevrologiske tilstander.

Her finner du Omsorgsbiblioteket.