Aud-Obstfelder-og-Skoleskipet-Sørlandet

Menn og teknologi inn i sykepleien

Aud Obstfelder fra Senter for omsorgsforskning hadde et innlegg under Arendalsuka som handlet om hva teknologien får å si for likestillingen i omsorgsarbeidet. Her er litt av det som ble sagt fra scenen.

Lettere og mer virksom

– Teknologi i omsorgsarbeidet blir ofte presentert som noe truende, men bruk av teknologi i sykepleie er langt i fra noe nytt fenomen. Teknologien er så integrert i sykepleien at det er umulig å snakke om det ene uten og inkludere det andre. I sykepleiearbeidet knyttes teknologi, pasienter og sykepleiere sammen, og teknologien bidrar til å gjøre pleien og behandlingen lettere og mer virksom, sier Aud Obstfelder i sitt foredrag under Arendalsuka 2017. 

Direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe er enig. 

– Teknologien skal hjelpe sykepleierne, sykepleierne skal ikke lære seg å kode, sier han. 

Flere mannlige sykepleiere?

Behovet for sykepleiere er stort. I 2035 vil det mangle 28 000 årsverk. På spørsmål om teknologi kan bidra til å rekruttere menn til yrket, er professoren skeptisk. 

– Teknologi har vært en integrert del av sykepleiearbeidet i mange år og den medisinsk-teknologiske utviklingen har vært formidabel, likevel har antallet menn i sykepleieyrket holdt seg stabilt på omkring 10 %. Jeg tror det er andre grunner til at menn ikke blir sykepleiere. Sykepleiearbeid handler om å ta vare på andre, og slikt har tradisjonelt blitt forbundet med kvinner. Sykepleie blir sett på som et kvinneyrke hvor lav lønn, ufrivillig deltid, ubekvem arbeidstid og lav grunnbemanning regnes som naturgitt. Når omsorg blir en kjønnsnøytral verdi og sykepleierne får høyere status, kommer mennene, sier Obstfelder. 

Gutteting og jenteting

Dette samsvarer med det Lisa Reisel, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning sier når hun forteller at barna begynner å få preferanser basert på kjønn når de er seks til åtte år gamle. Fra da av utvikler de meninger om hvilke klær og leker som passer for gutter og jenter og hvilke jobber som passer for kvinner og menn opplyser hun under sitt innlegg på Arendalsuka 2017.