Debatt Arendalsuka

Nå kommer egen melding om helseindustri

Regjeringen lager nå Norges første helseindustrimelding. Men kan vi bli best på helseindustri uten å vektlegge kvalitet høyere i helsetjenesten?

Senter for omsorgsforskning deltar på Arendalsuka 2018. Ett av de tusen arrangementene i sørlandsbyen er diskusjonen rundt stortingsmeldingen om helseindustri. Meldingen kommer i 2019.

Bedre behandling og omsorg

– Helsenæringen og helse- og omsorgssektoren vil sammen være viktige for å løse helse- og omsorgsutfordringene i Norge. Bedre behandling og bedre omsorg i Norge er målet, men de løsningene som offentlig og privat sektor kan utvikle sammen, kan også bli verdifull eksport for Norge, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Skal produktiviteten øke i sektoren må vi ta i bruk dagens teknologi og ny teknologi må utvikles. Vi må identifisere barrierene for nye og bedre løsninger. En av dem er kulturene i helsevesenet der det er skepsis til samarbeid med private aktører, sier Thue.

Viktig for pasientene

Han innledet i diskusjonen der en av problemstillingene var: Kan vi bli best på helseindustri uten å vektlegge kvalitet høyere i helsetjenesten? 

– Kvalitet i helsetjenestene er viktig først og fremst for pasientene. Men dette gir også insentiver for nye løsninger og dermed enda bedre kvalitet når vi skal løse morgendagens oppgaver, sier daglig leder Lena Nymo Helli i legemiddelselskapet AbbVie.

Hva mener du med kvalitet?

Førsteamanuensis Aud Moe ved Senter for omsorgsforskning mener kvalitet i helsetjenesten er viktig. Samtidig er det sentralt å diskutere hva som menes med kvalitet.

– Nye løsninger kan være innovative, men de er ikke nødvendigvis av høy kvalitet for pasienter, pårørende eller ansatte, sier Moe.

Kirsten Haugland i Kreftforeningen mener at hvis god helsetjeneste skal leveres i framtiden, så må det også satses på helsenæringen.

– Mange kreftpasienter vil gjerne bli med på kliniske studier, selv om det ikke vil komme dem til gode. Da fortjener de økt satsing på helsenæringen, mener hun.

– Vi må ha ambisjoner om at pasientene skal få best tilgjengelige behandling. Da må kvalitet vektlegges i større grad når det offentlige gjør innkjøp, sier Helli.

Lever i sin egen verden

Stortingsrepresentantene Sveinung Stensland (H) og Ruth Grung (Ap) vil også diskutere begrepet «kvalitet»:

– Innkjøperne lever ofte i sin egen verden, sier Stensland.

– Helsenæringen er global, spørsmålet er hvordan vi kan bygge den opp i Norge og legge til rette for kliniske studier og bidra til økt verdiskaping, sier Grung. ­– Samtidig må vi ikke glemme tjenesteinnovasjon som vi har gode forutsetninger til å bli gode på, mener hun.