Eldre mann ved vindu

Frykter lokale akutte døgnenheter blir svekket

Mange innbyggere i Indre Østfold kan få hjelp av lege og sykepleier døgnet rundt nær hjemstedet sitt, i stedet for å bli sendt til sykehus. Fagansvarlig for tilbudet er spent på framtiden når kommunene selv tar regningen fra nyttår.

Staten har stått for kostnadene i oppbyggingen av Kommunale akutte døgnenheter (KAD), et tilbud kommunene er pålagt å ha fra 1. januar 2016. Da forsvinner også den statlige støtten, selv om rammeoverføringene øker.

Færre eldre på sykehus

KAD i Indre Østfold, som heter Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter, ligger i Askim. Det dekker de 55 000 innbyggerne i de syv kommunene Hobøl, Skiptvet, Trøgstad, Askim, Eidsberg, Marker og Spydeberg.

Med syv sengeplasser fikk Senteret cirka 12 millioner kroner i støtte da de startet opp i 2013, eller 1,65 millioner kroner per sengeplass.

Det er samlokalisert med legevakt og samfunnsmedisinsk enhet i Askim sentrum, og har til nå hatt et belegg på 65-100 prosent, i følge fagansvarlig og overlege Espen Storeheier.

For Askim kommune har Senteret ført til færre sykehusinnleggelser blant personer mellom 70 og 90 år, mens det ikke er en like klar nedgang i de andre kommunene.

– Hensikten med KAD er å gi et tilbud nær pasientens bosted og å avlaste sykehusene slik at de kan konsentrere seg om sine spesialistfunksjoner. Det fører til rett behandlingsnivå og blant annet færre korridorpasienter, sier Storeheier.

Han mener de lykkes med å gi innbyggerne et bedre, lokalt tilbud og å avlaste sykehusene i Østfold innenfor diagnosene som hører inn under KAD-tilbudet.

Diagnose innen fem timer

I tillegg til å ha jevnlig informasjon overfor allmennleger, på allmennlegeutvalgsmøter, overfor legevakt, kommuneoverleger og sykehjemmene, så har de innført Diagnostisk sløyfe.

Hvis den lokale legen er usikker på pasientens diagnose, kan sykehuset utrede pasienten. Slik vil legen få svar på om pasienten hører hjemme på sykehuset eller ved KAD.

Denne utredningen skal skje innen fem timer.

Slik blir de mer presise i henvisningen, og kompetansen på sykehuset blir utnyttet godt.

En foreløpig evaluering av KAD viser at mange øyeblikkelig hjelp-senger står ubrukte. At beleggsprosenten er høy i Askim knytter Storeheier til det gode, lokale samarbeidet.

Frykter pengekutt

Når kommunene fra nyttår skal betale for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter selv, frykter han for tilbudet.

– Overføringene til kommunene øker, men samtidig skal lokalpolitikerne også finne inndekning for skoler, sykehjem og så videre, sier han.

KAD i Askim er samlokalisert med legevakt og samfunnsmedisinsk enhet. Vakthavende lege har flere oppgaver, blant annet bakvakt for legevakt, ambulerende lege og den legen som rykker ut på̊ rød respons om nødvendig hele døgnet. Det er lege til lege-kontakt hele døgnet ved innleggelse av pasienter på KAD.