Du_og_jeg_skal_gjore_jobben_for_web.jpg

Landskonferanse i Aktiv omsorg

Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - sør, har utviklet et landsomfattende opplæringstilbud i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. På konferansen kan du lære mer om muligheter, motstand, motivasjon, mestring, og mersmak

Aktiviteter og kultur

Mange mennesker med omsorgsbehov kan få en bedre hverdag gjennom aktiviteter og kulturopplevelser. Gjennom en grunnleggende forståelse av hvordan aktiviteter og kultur påvirker helse og trivsel, kan du som arbeider med omsorg gi et enda bedre tilbud til dem som trenger deg. Med utgangspunkt i brukernes behov og ønsker kan du, finne mennesker og ressurser i nærmiljøet, i frivillige organisasjoner, og i offentlige organisasjoner som kan hjelpe deg med å gjøre den lille tingen som utgjør den store forskjellen.

Spennende eksempler

På Landskonferansen i Aktiv omsorg vil du beveges, berøres, og begeistres av forelesninger og spennende eksempler på aktiv omsorg. Du vil kunne dele ideer og erfaringer med andre, og forhåpentligvis ta med deg en god porsjon lyst til å gjøre et målrettet miljøarbeid for de menneskene som har behov for omsorg på din arbeidsplass eller i ditt nærmiljø. Målgruppen for konferansen i Drammen er ansatte i helse- og omsorgssektoren, ansatte i kultursektoren, frivillige, og frivillige organisasjoner. Påmeldingsfristen er 15. oktober. Du finner program og påmelding her.