Maren Sogstad og Marianne Skinner

Kluss i vekslinga?

Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid mellom tjenestene uten at det blir kluss i vekslinga?

Når forskningsprosjektet CROSSCARE-OLD inviterer til avslutningswebinar er det dette de ønsker å gi svar på.

Klikk her for program og påmelding.

Problemet er kommunikasjon

— En del overganger fungerer fint, men i dette prosjektet har vi ønsket å finne ut hva som ikke fungerer og hvorfor. Det vi ser er at det ofte handler om mangel på informasjon. Pasientene og de pårørende er ikke godt nok informert, utskrivingen kommer kanskje brått og det blir liten tid til planlegging. Mange opplever også manglende medvirkning. At overgangene ikke fungerer kan i verste fall føre til farlige situasjoner med manglende medisinsk oppfølging, eller det kan føre til at eldre føler seg oversett og tilsidesatt, sier førsteamanuensis Maren Sogstad. Sammen med Marianne Sundlisæter Skinner, representerer hun Senter for omsorgsforskning i forskningsprosjektet CROSSCARE-OLD som er ledet fra OsloMet.

Medisin foran omsorg

Flere reformer i helse- og omsorgssektoren de siste årene har ført til at kommunene har fått økt ansvar for å utvikle og integrere helse- og omsorgstjenester i samarbeid med sykehus og brukere. Samtidig har det over lang tid blitt påpekt av både brukere, pårørende, helsepersonell og helseadministratorer at behandlingen bør koordineres bedre for å sikre en god kvalitet i tjenestene.

— Jeg tror en mer åpen politisk diskusjon om hvilke tjenester en kan forvente seg når en får behov, vil være et godt utgangspunkt for en bedre samhandling. En tydeligere avklaring av tjenestetilbudet, sammen med en mer avklart forståelse av hva som kreves for å kunne yte disse tjenestene, kan være et godt utgangspunkt for videre utvikling, sier Maren Sogstad.

Marianne Sundlisæter Skinner er enig.

— Dette prosjektet viser hvor utfordrende det er med informasjon, og hvor stor innsats som faktisk kreves for at pasientene skal få med seg det de trenger å vite om seg og sin situasjon. Utvikling og overføring av ansvar og oppgaver til kommunehelsetjenesten har gitt en tydeligere prioritering av medisinske oppgaver, på bekostning av andre oppgaver som kan oppleves viktige for pasienter og pårørende. Det er vanskelig å få til idealet om personsentrerte og integrerte tjenester i praksis når rammene for tjenestene er stramme, sier hun.

Maren Sogstad tror det kommende webinaret gir noen av svarene.

CROSSCARE-OLD Webinar

  • Dato: 25. mars 2021
  • Tidspunkt: 10:00 til 13:00
  • Gratis og åpent for alle

Klikk her for program og påmelding.