Nina Beate Andfossen

Frivillighet og innovasjon i omsorgen

Nina Beate Andfossen har forsket på både frivillig arbeid og på potensialet for innovasjon i omsorgstjenestene. Vi har snakket med henne om hvordan hun setter de to tingene i sammenheng i doktorgradsarbeidet sitt.

Frivillighet og innovasjon

– Tor Inge Romøren, tidligere leder for Senter for omsorgsforskning, avdekket et behov for mer kunnskap om frivillig arbeid i omsorgstjenestene og det ble utlyst tre stipendiatstillinger, der jeg var så heldig å få én av disse. Senter for omsorgsforskning hadde prosjektledelsen for «Voluntary work in Norwegian long term care – prevalence, forms, interaction with professionals and potentials for the future». Prosjektet mitt skulle ha hovedansvar for å utforske både forekomst og former for frivillig arbeid i omsorgstjenestene. Jeg ble skrevet inn ved PhD-programmet ‘Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor’ ved Høgskolen i Innlandet og det er en praktisk grunn for at frivillighet og innovasjon henger sammen i doktorgradsarbeidet mitt. I tillegg, siden offentlige myndigheter gjennom sentrale styringsdokumenter forventer innovasjon i omsorgstjenestene, så er det en annen grunn til nettopp å utforske potensialet for innovasjon i denne sektoren og at frivillighet og innovasjon henger sammen, forklarer Andfossen.

Vi spør henne hva som er det viktigste hun har funnet.

Mangfold og kombinasjoner

– Det viktigste jeg har avdekket er mangfoldet av og kombinasjoner av frivillig innsats i disse tjenestene. Folk utfører ikke bare én frivillig innsats, men kombinerer gjerne innsats for frivillige organisasjoner, egne initiativer direkte rette mot omsorgstjenestene og uformell omsorg som en type frivillig innsats. Jeg har også identifisert innsatsen til ‘superhjelperen’, en ressurs som tidligere har vært forsket på i Sverige. Superhjelperen utfører både uformell omsorg og bidrar til frivillige organisasjoner. Ut fra disse resultatene så mener jeg at frivilligpolitikken fremover må ta hensyn til nettopp dette mangfoldet og at frivillig innsats må ta utgangspunkt i at innsatsen er nettopp frivillig og må utformes på de frivilliges premisser.

Da vi spør hvordan vi har løst eldrebølgen i 2060, får vi dette til svar.

Folkehelsefokus

– Hehe! Dersom vi skal se inn i glasskula, så tror jeg at det i 2060 er mange som bidrar med frivillig innsats i omsorgstjenestene. Eldre er friskere enn før, og det er et større fokus på frivillig innsats som mobilisering og helsefremmende og forebyggende tiltak for en aktiv alderdom. Samtidig har det blitt bevissthet og avklaring rundt hva de frivillige skal bidra med i omsorgstjenestene slik at innsatsen ikke går på tvers av kvalitetskrav og faglig bemanning i tjenesten.

Klikk her for å lese avhandlingen til Nina Beate Andfossen.