Forskerskolen 2

Forskerutdanning rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester

Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og skal være et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler.

Bedre kvalitet

Forskerskolen har som mål å heve kvaliteten på forskning rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester i Norge, og å skape et nettverk av forskere med primær interesse for problemstillinger knyttet til denne sektoren. Målgruppen er kandidater med helsefaglig bakgrunn, men også kandidater med sosialfag eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag. 

15 studiepoeng

Forskerskolen holder poenggivende kurs og seminarer og legger vekt på å skape et nettverk mellom studenter og veiledere gjennom samlinger, nettbaserte møter og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter. Deltakerne forventes å ta 15 studiepoeng ved Forskerskolen.

Søknadsfrist 1. mai

Opptaket til forskerskolen baseres på en vurdering av prosjektets kvalitet og relevans. Søknadsfristen for 2017 er 1. mai. Mer om kriteriene for opptak samt søknadsskjema finner du her.

Oslo er vertskap

Forskerskolen MUNI-HELATH-CARE er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom syv universiteter og høgskoler i Norge, og finansieres av Norges forskningsråd. Universitetet i Oslo er vertskap for forskerskolen og ledes av professor Marit Kirkevold.

Mer informasjon på Forskerskolens egen hjemmeside.