Siljesveen

Forebyggende bortebesøk?

Eldre synes det er hyggelig med forebyggende hjemmebesøk fra kommunen. Men nytten av besøkene er mer usikker. Gruppemøter kan være et alternativ.

Hamar og Gjøvik innførte forebyggende hjemmebesøk i henholdsvis 1995 og 2011. En evaluering viser at hjemmebesøkene ble oppfattet positivt, men at den forebyggende effekten var begrenset. Derfor ville kommunene se om tiden de brukte på dette kunne utnyttes bedre.

Frigjør resurser

Tanken var at man ved å gjennomføre liknende møter i grupper ville frigjøre resurser som kunne brukes til for eksempel oppfølging av eldre i risikogrupper.

Gruppemøter ble gjennomført og evaluert.

– Tatt kommunens ressurser i betraktning ser det ut som en gruppemodell er den mest hensiktsmessige og effektive måten å jobbe på, konkluderer prosjektgruppen.

De ser at det å treffe andre i samme situasjon er positivt, og at dette bidrar til refleksjon og bevisstgjøring rundt egne valg. Samtidig frigir modellen ressurser som kan benyttes til andre helsefremmende og forebyggende tilbud.

Bedre rustet

Med gruppemøter opprettholdes målet om et helsefremmende og forebyggende tilbud til 77-åringene, og de eldre får den samme informasjonen som ble gitt på hjemmebesøk.

De eldre mente gruppemøtene var nyttige og relevante. De fleste hadde tenkt i gjennom sin egen levemåte og sine problemstillinger på egenhånd, men føler seg bedre rustet dersom det skulle oppstå behov.

For å ha et tilbud til alle synes det likevel viktig at de som ønsker hjemmebesøk kan benytte seg det.

Egen håndbok

Hele forskningsrapporten kan du lese her. Det er dessuten utarbeidet en egen håndbok for gjennomføring av gruppemøter som du kan lese her.