Tobba Therkildsen Sudmann

– Fordommer hindrer eldre fra et selvstendig liv

Å leve hele livet etter egne ønsker er et mål for mange. Fordommer mot aldring er kanskje det største hinderet for å få det til, mener forsker.

– Vi lever i en tid der mennesker som er unge, friske og produktive blir verdsatt svært høyt. Samtidig sier vi at det er flott at mange lever lenge. Likevel brukes negative betegnelser som eldrebølge, utgiftsvekst og den grå tsunami. Når du ikke er blant de unge lenger så er du over i en gruppe som ikke betyr så mye, sier Tobba Therkildsen Sudmann.

Hun er fysioterapeut og samfunnsviter og jobber som førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, vest. 

– De fleste klarer seg selv

– Vi sier vi er så moderne og tolerante, men i praksis er vi det ikke når det gjelder omtale eller inkludering av eldre – hvilken alder det nå måtte være, sier Sudmann.

I en rapport om aktivitet og fellesskap for eldre utgitt av Senter for omsorgsforskning fokuserer hun på de positive sidene ved aldring, og de helsefremmende og forebyggende gevinstene av fysisk og sosial aktivitet. Myter og fordommer mot aldring blir drøftet for å vise hvordan de kan hindre en aktiv og god alderdom.

Rapporten gir eksempler på aktivitet og felleskap for eldre hentet fra flere steder i Norge. Den viser at selv om ideell og frivillig sektor bidrar med svært mye, kreves det offentlig støtte og tilrettelegging for at alle eldre mennesker skal kunne leve hele livet slik de selv ønsker.

– Noen eldre trenger assistanse mot slutten av livet. Men de aller fleste lever et selvstendig liv der de klarer seg godt alene eller med hjelp av familien, sier Sudmann. 

Reiser, leser, skriver

Hun ramser opp hvordan eldre bidrar til brutto nasjonalproduktet med sitt generelle forbruk og ved å reise. De jobber dugnad i idrettslag og som leksehjelpere på skolene, fyller teatersaler og debattspaltene og henter og leverer barnebarn i barnehagene og på SFO.

– Derfor er det overraskende at politikere ikke har kommet lenger når de omtaler de eldre. Eldre nevnes aldri i taler når det snakkes om breddeidrett, kulturlivet eller frivillige ressurser, men nevnes først og fremst som en av de største og problematiske demografiske utfordringene vi står overfor, sier Sudmann. – Kanskje vi trenger flere eldre politikere som kan snakke fra en troverdig posisjon? Det kunne ha bidratt til å fjerne mange fordommer og myter om aldring som virker hemmende på eldres samfunnsdeltakelse, og som påvirker deres identitet negativt.

Travle innvandrere

Eldre kvinnelige innvandrere er et eksempel på eldre som blir omfattet av flere sett med myter og fordommer, mener Sudmann.

– Gammel, kvinne og innvandrer. Sett de ordene sammen og tenkt litt på hva du ser for deg. Samtidig er innvandrerfamilier som andre norske familier, de har barn som skal følges opp, og mellomgenerasjonen er i arbeid og lever travle liv, og ingen vil flytte fra Norge, sier Sudmann.

Måker, går og rir

Tobba Therkildsen Sudmann er glad i utendørsaktiviteter som spaserturer, snømåking, tur med hunden, tur med hesten og liknende. Hun ivrer dessuten for helseeffekten vi får av husarbeid og trapper.

Når vi spør om hennes egen alder blir hun for første gang i samtalen taus. 

– Jeg kjenner at jeg er blitt så gammel at jeg er rammet av de fordommene jeg vil bidra til å rive ned. Jeg har ikke lyst til å si at jeg er over 50 år, enda jeg har som forskningsfelt og misjon å vise fram livet i all sin herlighet og vanskelighet. Men jeg er 58 år, og skulle gjerne vært yngre. Det blir et problem når vi tror at vår verdi henger sammen med alderen. Jeg er fanget i det samme som de andre. Men øver meg på å si at jeg er 58 år og at det er jeg veldig glad for, sier Sudmann.

Spør hva de gamle vil

– Hvordan vil du selv bli møtt av hjelpeapparat og politikere når du blir…

– …gammel, mener du? Det er som regel ikke noe problem å bli gammel i seg selv. Problemet er at journalister, media og en del helsearbeidere tenker på personer over en viss alder som stakkarslige og pleietrengende. Spør oss om hva som er viktig for oss. La folk få be om den hjelpen de trenger, så vi ikke hjelper for mye, sier Tobba Therkildsen Sudmann, som gjerne vil kunne galoppere på tur i skogen med hesten sin til hun er 90 – minst! 

Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og sosialdepartementet som en av seks kunnskapsoppsummeringer som danner grunnlag for en ny melding til Stortinget til våren. Den skal hete «Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre»

Les hele rapporten her.