Per Gunnar Disch

Fersk frivillighetsplan skal styrke fellesskapet

I oktober ble frivillighetsplan for Sandefjord kommune, «Et styrket fellesskap», vedtatt. I planen, som er resultatet av et toårig samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning, kommunen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), angis det fem konkrete mål og 33 tiltak for gjennomføring i 2019/2020.

Leve hele livet

– Planen er i tråd med de føringer som ligger i kvalitetsreformen «Leve hele livet», forteller førstelektor Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning.

Et styrket felleskap

Frivillighetsprosjektet «Et styrket felleskap» i Sandefjord kommune, som er økonomisk støttet av Fylkesmannen i Vestfold, har en målsetting om å styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentralene, enkeltpersoner og helse- sosial og omsorg. I arbeidet med planen har prosjektet gjennomført en kartlegging, spesielt av frivilligheten i Vestfold fylke og i Sandefjord kommune.

Overordnet frivilligkoordinator

– Noen av de sentrale tiltakene i planen er en overordnet frivilligkoordinator, frivillighetskontakter, frivilligråd og etablering av frivilligforum med kontaktpersoner innen frivillighet i ulike kommunalområder med faste møtepunkter, sier Per Gunnar Disch.

Klikk her hvis du vil bla i Frivillighetsplanen.

Veien mot en frivillighetsstrategi

Sammen med Ida Eide Johansen i USHT Vestfold har han også skrevet sluttrapporten «Veien mot en frivillighetsstrategi», som oppsummerer noen av de viktigste innspillene som er kommet fra frivilligheten, kommune og politikere.

Klikk her hvis du vil lese sluttrapporten.