Frode F. Jacobsen

Europeisk forskningsnettverk

Frode F. Jacobsen feiret verken jul eller bursdag den dagen, men fikk likevel det han hadde øverst på ønskelista, nemlig penger til et europeisk forskningsnettverk for omsorgstjenester og primærhelsetjenester.

Vi har snakket med mannen som er professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning, vest. Han forteller hvem det er som gir penger til hva.

Norges forskningsråd

– Senter for omsorgsforskning, vest har søkt Norges forskningsråd om penger til å etablere et nettverk av forskere som jobber med omsorgstjenester og primærhelsetjenester. Partnerne i prosjektet er de andre sentrene for omsorgsforskning, Allmennmedisinsk forskningsenhet ved UiB og European Forum for Primary Care. Nå har søknaden gått igjennom og ni hundre tusen kroner kommer vår vei, sier Frode F. Jacobsen.

Professoren forteller også hvilke tre temaer som vil prioriteres.

Tre hovedtemaer

– Vi ønsker å etablere et flerfaglig europeisk nettverk som gir nye muligheter for omsorgsforskere og primærhelsetjenesteforskere fra ulike disipliner. Målet er å styrke internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelsetjenesteforskning. Pengene skal gå til konferanser, workshops og nettmøter, samt publikasjoner som gjør rede for beste praksis innen de tre hovedtemaene sunn aldring, mental helse, og organisering av primærhelsetjenesten, forklarer Jacobsen.

Nettverket skal etablere ny kunnskap som kan være til nytte i utviklingen av tjenester til eldre, både i Norge og i andre europeiske land.

Kunnskap for utvikling

– Jeg håper vi kan knytte omsorgsforskning og primærhelsetjenesteforskning tettere sammen. Det kan bidra til utviklingen av helse- og omsorgstjenester utenfor spesialisthelsetjenestene, sier Frode F. Jacobsen.

Prosjektet, som på engelsk blir omtalt som «a European primary care multi-professional researcher network» vil opprette en egen hjemmeside der du kan finne mer informasjon.