Pernille Bruusgaard

Ett legemiddel bør eldre få beholde

– Du kan fjerne de fleste medisinene hos eldre uten at det nødvendigvis får store konsekvenser. Ett unntak er legemidler mot forstoppelse. Dette er et undervurdert problem. Ubehandlet kan det føre til smerter, kvalme og redusert appetitt, og i verste fall forgiftning og tarmslyng.

Det sa Pernille Bruusgaard, sykehjemsoverlege i ti år i Oslo, under erfaringskonferansen «Trygg legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten?» i Steinkjer onsdag 23. november.

Best mulig liv

Arrangør er Senter for omsorgsforskning, midt, Nord universitet, Verdal kommune, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag.

Bruusgaard er opptatt av at livets siste fase bør være best mulig, ikke lengst mulig.

– Ved bruk av mer enn fem legemidler samtidig kommer interaksjonene ofte ut av kontroll. Likevel oppleves det visst tryggere å legge til enn å ta vekk medisiner, sier Bruusgaard.

– Alle har ansvar

Ved bruk av flere legemidler bør det gjøres regelmessige gjennomganger av behandlingen. Legene bestemmer hva slags medisiner som skal brukes, men alle som jobber rundt pasienten har et ansvar, særlig fordi det er godt dokumentert at eldre mennesker tåler medisiner dårligere enn yngre mennesker.

Under konferansen i Steinkjer spurte Bruusgaard deltakerne i salen om de brukte sjekklister for legemiddelgjennomgang fra Helsedirektoratet. Responsen fra deltakerne, der mange jobbet i kommunehelsetjenesten, var liten.

Bruusgaard la til:

– Jeg bruker sjekklistene sjeldent selv. Hvorfor er det slik? Er de for omfattende og vanskelige å etterleve? 

Les om bivirkninger

Hun mener at appen til Felleskatalogen er nyttig lesestoff, fordi den er tydelig på bivirkningene som medisiner kan påføre pasienten.

– Medisiner kan gi alle typer bivirkninger - i tillegg til forstoppelse og magebesvær kan de gi svimmelhet og falltendens, muskelsmerter, rastløse ben, sure oppstøt, redusert appetitt, søvnforstyrrelser, angst, uro og hallusinasjoner. Derfor er det viktig å kjenne pasienten og vurdere indikasjon opp mot bivirkninger, sier Bruusgaard.

Går ofte over av seg selv

– Medisin gis ofte også som forebygging på gruppenivå uten at vi tenker på pasientens behov. Mange tilstander går også over av seg selv, sier hun.

En annen grunn til å rydde opp i medisinbruk er at legemidler kan fordekke det som pasienten opplever som sitt problem. Mange medisiner gjør at for eksempel smerter eller ensomhet forsvinner bak medisinorganiseringen.

– Færre medisiner gir mindre feilmedisinering, men fjern medisinene langsomt over tid. Ofte forblir blodsukkeret og blodtrykket uendret, ofte sover pasientene like dårlig eller godt, sier sykehjemslegen.

Snakk med andre

Når det skal ryddes opp i legemiddelbruk, anbefaler Bruusgaard at det jobbes tverrfaglig.

– Ta med flere profesjoner, da kan dere se pasientens behov og tilstand fra flere sider. Sett av tid til å rydde opp i legemiddelbruk, involver pasienten og de pårørende. Jeg har innkomstsamtaler med pårørende når nye pasienter flytter inn i sykehjemmet, for å skape gjensidig tillit, avdekke forventninger og legge en plan for den videre behandlingen.