Torgeir Waterhouse

Etisk forsvarlig teknologi?

Barna dine kan få tannbørster som forteller telefonen din om tennene er rene. Er du redd for brystkreft, kan du få en bh som gjør undersøkelsene for deg. I USA printer de tabletter med skreddersydd sammensetning.

– Vi bør tenke mer på hvilke muligheter teknologien gir, enn hvilke utfordringer den kan komme til å skape, sier Torgeir Waterhouse som er direktør for internett og sosiale medier ved IKT Norge.

Tabletten for deg

Under Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning presenterte han en rekke teknologiske løsninger som finnes, eller som er under utvikling:

• Tannbørste som kommuniserer med smarttelefonen

• Bh som kontrollerer for brystkreft

• 3D-printing av tabletter tilpasset ditt behov (tillatt i USA i 2015)

• Plaster som kommuniserer kroppstemperaturen til smarttelefonen

• Hårbøyle som måler hjerneaktiviteten

• Smartbody med sensorer som erstatter blindestokken

• Dialyseapparat som brukeren kan bære på kroppen

Kan redde liv

Waterhouse mener mange er for redde for å gjøre noe galt. 

– Det må være trygt å tråkke feil, fordi det er på den måten vi finner ut hva som er bra og hva vi vil ha. Hos det som kalles «Borgerservice» i København gir de bonuser til dem som gjør noe galt i sitt forsøk på å hjelpe byens borgere, de har forstått verdien av å prøve og feile. Når vi ser teknologi som kan hjelpe oss, mener jeg vi skal ta den i bruk uten i første omgang å tenke så mye på alle mulige konsekvenser det kan få.

Han forteller at det i nye biler vil bli obligatorisk med teknologi som sender plasseringen din til nødetatene ved ulykker. Neste trinn vil være at den sender informasjon om antallet passasjerer, hvor mange av dem som gir lyd fra seg, trafikken på stedet og vær- og føreforholdene. Er det livreddende teknologi eller er det overvåking?

– Mange spør om det er etisk forsvarlig å ta i bruk teknologien. Jeg spør om det er etisk forsvarlig å la det være, sier Waterhouse.