Målfrid Schiager

Er din kommune i rute?

Før året er omme skal 75 % av de norske kommunene ha iverksatt ett eller flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Direktoratet har gitt kommunene seksten tiltak å velge mellom.

Direktoratets målsetting

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal redusere antallet pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Helsedirektoratet har gitt kommunene seksten ulike innsatsområder å velge blant, og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester bistår med implementeringen. Direktoratets klare målsetting er at minst 75 % av landets kommuner skal ha iverksatt minst ett av tiltakene innen årets utgang, og at dette skal gi seg utslag i en reduksjon i pasientskader på 25 %.

Flere sender mange

Målfrid Schiager leder utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland og har tidligere kritisert kommunene for å nedprioritere pasientsikkerheten. Tirsdag kunne hun telle hele åtti deltakere på seminaret for læringsnettverkene som skal jobbe med pasientsikkerheten.

– Jeg er glad for at kommunene prioriterer dette nå, og jeg er glad for at flere kommuner sender mange medarbeidere. Jeg tror sjansen for å lykkes er størst når flere lærer det samme og trekker i samme retning, meddelte Målfrid Schiager. 

Svikt i systemene

Legemiddelhåndtering, fallulykker og trykksår er de vanligste årsakene til pasientskader og mange kommuner prioriterer tiltak som retter seg mot disse utfordringene. 

– De feilene vi gjør skyldes sjelden vond vilje eller dårlig dømmekraft. De skyldes svikt i systemene våre eller manglende rutiner. Det er dette pasientsikkerhetsprogrammet skal hjelpe oss med, sa Målfrid Schiager fra scenen.

Her finnes kunnskapen

Kommunens arbeid med pasientsikkerhetsprogrammet starter på et oppstartseminar med læringsnettverk og fortsetter på nettsiden til Pasientsikkerhetsprogrammet hvor nødvendig materiell finnes sammen med informasjon om de ulike innsatsområdene. I tillegg kan man finne relevante oppsummeringer av kunnskap i Omsorgsbiblioteket.

Innsatsområdene

Her er de seksten områdene kommunene skal velge blant i arbeidet med forbedring.

 • Riktig legemiddelbruk i sykehjem
 • Forebygging av fall i helseinstitusjoner
 • Forebygging av urinveisinformasjoner
 • Forebygging av selvmord
 • Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
 • Forebygging av underernæring
 • Forebygging av infeksjon ved SVK
 • Forebygging av overdosedødsfall
 • Samstemming av legemiddellister
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
 • Behandling av hjerneslag
 • Ledelse av pasientsikkerhet
 • Forebygging av trykksår
 • Tidlig oppdagelse av sepsis
 • Trygg kirurgi
 • Trygg utskriving