Den nye vinen på Gamletorvet Spiseri på Gjøvik

Den nye vinen

Heidi Vifladt leder institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik. Hun går nye veier for å hente inn den nye vinen. Her blir de aktuelle søkerne til fem phd-stillinger invitert til to dagers seminar med overnatting og restaurantbesøk.

Topputdanning

– De skal inn i den høyeste utdanningen i Norge. Det krever selvfølgelig en forståelse for fagområdet men også en evne til fortolkning, selvstendighet, samarbeidsevne, formidlingsevne og en sosialkompetanse som en ikke får så godt inntrykk av på et ordinært intervju, forteller Vifladt.

Hun forklarer hvordan de løste det i praksis.

– De tre beste søkerne til hver av de fem phd-stillingene ble invitert til å presentere sin prosjektskisse for sine konkurrenter og potensielle veiledere i et auditorium på universitetet. Etter seminaret fikk de tid på hotellet før de kom til mat og drikke på et hyggelig spisested. Dagen etter hadde vi intervju med hver av dem. Det blir bedre intervjuer når vi har hatt anledning til å bli kjent med hverandre dagen i forveien, forteller Vifladt.

Big Brother

En av søkerne uttalte med et smil at det var «litt Big Brother».

– Det er et anstrengende døgn for dem som skal prestere både faglig og sosialt sammen med konkurrentene sine. Men jeg opplever at det er en god måte å gjøre det på. Jeg tror de hadde det hyggelig også, de har jo sammenfallende interesser så det manglet ikke på samtaleemner, sier Vifladt som gleder seg til å få fem nye phd-kandidater på plass fra høsten av.

Senter for omsorgsforskning

Senter for Omsorgsforskning på Gjøvik er blant dem som får en ny phd-kandidat.