Prosjektleder Kjersti Sirevåg i Kompetansebroen. (Foto: Bjørn Kvaal)

Brobyggerne

Pasienten har krav på å bli møtt med kompetente og informerte ansatte. På Østlandet skjer det gjennom å bygge bro.

Kompetansebroen er et samarbeid mellom 21 kommuner i Akershus, tre bydeler i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Universitetet i Oslo (UiO) og Akershus universitetssykehus (Ahus).

Vil gi samme tilbud til alle

På Kompetansebroen.no får alle ansatte innen helse og omsorg tilgang på samme opplæring gjennom e-læring. Her kan det legges ut informasjon om aktuelle kurs og samlinger, og all påmelding er ferdig tilrettelagt for arrangørene.

Kompetansebroen ble lansert i januar i år. Målet er å styrke gjensidig og effektiv kompetansedeling mellom partene i samarbeidet. 

I tillegg skal den øke forståelsen av rollen som helsearbeider. Nettsiden skal også bidra til å dele praksisnær informasjon og å gi samhandlings- og fagkompetanse mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Lagde felles løsning

Historien til Kompetansebroen går tilbake til pilotprosjektet «Trygg i egen kommune» som fikk støtte som et Designdrevet innovasjonsprosjekt. Prosjektet fra 2014 utforsket hvordan kommunene og Ahus kunne utvikle et helhetlig opplæringssystem som kunne gi medarbeidere den samme kompetanseplattformen. Svaret ble en felles «sentral» for deling av kompetanse.

Videre ble det gjort en kompetansekartlegging av Fagforum for utdanning og kompetanse, som består av representanter fra Ahus, kommunene i opptaksområdet, HiOA og UiO. En av anbefalingene de kom fram til var opprettelsen av en felles nettportal. Bydelene Grorud, Alna og Stovner ønsket også å delta i samarbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus bevilget penger, og prosjektet startet opp i 2016.

Må alltid være relevant

Pleie og omsorg er i utvikling, både når det gjelder ny kunnskap, nye roller, rutiner og arbeidsmetoder. Kompetansebroen er ett svar på å møte dette.

For å lykkes med Kompetansebroen, er det viktig at innholdet oppleves oppdatert og relevant for målgruppen. Derfor er nettstedet utviklet sammen med brukerne. Blant annet er det samlet innspill fra flere workshops med medarbeidere i kommuner, bydeler, utdanningsinstitusjoner og sykehuset. Forankring og medvirkning fra partene skal også sikres ved at det er kontaktpersoner hos alle partene og et eget styre.

– Et godt virkemiddel

Kari Annette Os er FOU-leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Hun sitter også i styringsgruppen til Kompetansebroen.

– Den er ikke en «konkurrent» til Helsebiblioteket eller Omsorgsbiblioteket, men en plattform for gjensidig kompetansedeling og samhandling – både mellom alle aktørene, men også kommunene imellom, mener Os.

Hun ser Kompetansebroen som et godt virkemiddel i arbeidet med fag- og kompetanseutvikling på tvers av tjenestenivåene.

Lær om sorgstøtte

På forsiden av Kompetansebroen.no får du nyheter – i tillegg til oversikt over kommende kurssamlinger. Her kan du også klikke deg inn på e-læring, og du finner et bibliotek med filmer og andre ressurser du kan laste ned. Du kan også gå nærmere inn på 15 ulike temaområder – og hvor antallet skal øke. 

Ett av temaområdene er sorgstøtte. Her kan du få oversikt over artikler om dette temaet, men også oversikt over hvordan du skal gå fram for å komme i kontakt med Enhet for sorgstøtte ved Ahus. Du kan også se film om hvordan du kan snakke om sorg.

 

Temaområdene er valgt ut av Fagforum for kompetanse og utdanning som består av representanter for kommunene, HiOA, Ahus og UiO. 

Får tre nye år

Nettsiden er et spleiselag mellom Fylkesmannen i Akershus og samarbeidspartnerne. De bidrar med henholdsvis 900 000 kroner og 700 000 kroner i år. Nå har de også vedtatt videre drift i tre år fra 2018-2021.

– Jeg liker siden godt, og den har ikke minst et stort potensiale for videre utvikling. Her er det mye å lære, mye å spare og mye å dele, sier prosjektleder Kjersti Sirevåg i Kompetansebroen.

Siden er åpen for alle, selv om den er mest rettet mot ansatte og studenter. Det trengs ingen påloggingsinformasjon.

Snurr film!

Det er eierne, altså samarbeidspartene bak nettsiden, som skal fylle siden med ny informasjon. Forslag til innhold kan komme fra eierne. Samtidig er det gjort et utvalg i arkivet med e-kurs hos Ahus hvor det er 300 titler, og i filmarkivet er det for eksempel 60 filmer om anatomi fra HiOA.

Kvalitetssikring skjer lokalt der kurs, artikkel eller film produseres. I tillegg er det en redaksjon og en kommende spesialrådgiver som skal sjekke innholdet. Det er videre etablert et samarbeid med Helsebiblioteket for å sikre at innholdet er oppdatert og holder høy faglig standard. Konkret skjer dette ved at Helsebiblioteket får en fast plass i alle temaene, og vil bidra til at flere ansatte kan bruke Kompetansebroen som et spesialisert, men bredt startsted når de jakter ny kunnskap.

Formatet er tilpasset PC, mobil og nettbrett.