Ragnhild Riis

Bris ga medvind i rehabiliteringen

Brukere som tar ansvar for seg selv og ansatte som er tilstede for brukerne. Slikt har gitt rehabiliteringssuksess i Bamble.

Bamble kommune i Telemark startet i 2009 et nytt rehabiliteringstilbud kalt Frisk bris. Her får ungdom som dropper ut av skolen og voksne som helt eller delvis ikke klarer å stå i jobb på grunn av psykiske og fysiske helseproblemer oppfølging.

Selger tjenester til Nav

Deler av Frisk bris er organisert som et kommunalt foretak som også selger tiltakstjenester til Nav.

Nå har Ragnhild Riis, lektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og professor Solveig Hauge som jobbet ved Senter for omsorgsforskning, sør da undersøkelsen ble gjennomført, evaluert Frisk bris.

Konklusjonen er at det er mye å lære av hvordan Frisk bris er organisert, hvordan de ansatte er valgt ut og hvordan de jobber verdibasert. Det siste vil si at de ansatte kan ha ulike tilnærminger og ulikt ståsted, men at alle har klart for seg at de er til for brukerne.

Opp av senga og på skolen

– Og da er det ofte ikke på kontoret jobben utøves, men ute sammen med brukerne. Enten å reise hjem til ungdommen og bistå med å komme seg opp og på skolen, eller møte den delvis sykmeldte arbeidstakeren og til fysisk aktivitet, for eksempel. Kort sagt ha klart for seg at aktivitet, skole og arbeid gir helse, sier Riis.

I følge årsmeldingen til Frisk bris for 2015 er det mange som får hjelp:

• Av 52 sykemeldte arbeidstakere med lettere psykiske lidelser, var 79 prosent tilbake i mer arbeid etter tre måneder, 85 prosent var tilbake i mer arbeid etter seks måneder og 88 prosent var tilbake i mer arbeid etter ett år. 95 prosent rapporterte om bedre psykisk helse etter tre måneder.

• 36 personer med sammensatte lidelser fulgte opplegget. 84 prosent ble formidlet til aktivitet og arbeid, 34 prosent ble skrevet ut til ordinært arbeid og over 80 prosent rapportere selv om bedre helsemestring.

• Av de 46 ungdommene som deltok i Frisk Bris Ungdom kom 22 prosent ut i ordinær skole eller jobb, 30 prosent ble ledet over i arbeidsrettede tiltak og 30 prosent var fortsatt i Frisk bris ungdom. De resterende 18 prosent av disse ungdommene har enten flyttet eller ikke vært i stand til å motta oppfølging.

Mange veger fram

– Frisk bris har en kompleks organisasjonsmodell, stor frihet for de ansatte og kreative og utradisjonelle metoder. Dette kan gi mange dobbeltheter og motsetninger. Men organisasjonen lever godt med dette. Og slike tilsynelatende motsetninger kan være en ressurs ved at det må være mange veger til mål innen arbeidsrettet rehabilitering, sier Riis.