Tidsskrift for omsorgsforskning har nominert en artikkel skrevet av Tord Skogedal Lindén, Dag Arne Christensen og Rune Ervik til Årets tidsskriftartikkel. (Alle foto: Privat)

Er dette beste tidsskriftartikkel i 2020?

Hvor positive er folk til ubetalt frivillig arbeid i eldreomsorgen? Det kommer helt an på hvordan spørsmålet stilles. En artikkel om dette kan bli Årets tidsskriftsartikkel hos Universitetsforlaget for 2020.

Universitetsforlaget oppfordrer hvert år alle de 65 tidsskriftene de utgir om at redaksjonen nominerer beste artikkel siste år. Slik kåres Årets artikkel av en komité oppnevnt av forlaget.

Tidsskrift for omsorgsforskning (TFO) har nominert artikkelen Befolkningens holdninger til økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen: Resultater fra et surveyeksperiment. Forfattere er Dag Arne Christensen, Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Vant i 2019

TFO vant konkurransen for 2019 med artikkelen De skrev henne ned.

– Konkurransen er hard, med tanke på at Universitetsforlagets tidsskrifter hvert år utgir firesifret antall artikler, sier redaktør Oddvar Førland i TFO.

Det spesielle med artikkelen TFO har nominert i konkurransen for 2020, er bruken av survey-eksperiment som metode.

Måler holdninger

Forfatterne undersøker befolkningens holdninger knyttet til argumenter som brukes i politikk for økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen. Forskerne finner at måten politikk begrunnes på har betydning for innbyggernes oppslutning. For eksempel så synker oppslutningen om økt bruk av frivillige når argumentet kobles til ‘kommunal innsparing’ og ‘større tjenesteulikhet mellom kommunene’. På den annen side stiger den når argumentet knyttes til ‘supplement’ til det offentlige.

Surveyeksperiment er lite brukt og gir mulighet for å undersøke holdningsspørsmål på andre måter enn gjennom tradisjonelle forskningsdesign.

– Særlig viktig i eldreomsorgen

Artikkelforfatterne setter stor pris at Tidsskrift for omsorgsforskning synes temaet er viktig å få mer kunnskap om, og at nomineringen kan bidra til å skape blest rundt forskningsmetoden og funnene.

– Det er kanskje spesielt viktig innenfor eldreomsorgen der det er store politiske forventninger til at frivillige kan bidra til å løse utfordringen med økt antall eldre med omsorgsbehov. Surveyeksperiment, hvor deltakerne utsettes for ulike argument, er en godt egnet metode for å undersøke dette, og vi ser at ulike argument gir ulik grad av oppslutning, sier Tord Skogedal Lindén på vegne av forfattertrioen.