Foto Kristin Skrede og Brita C. Aaslie-Fjell 1

Bedre og billigere

34 % av kommunene har innført hverdagsrehabilitering. Nå bør kanskje resten komme etter?

Mest innflytelsesrike

Sist Hanne Tuntland skrev om hverdagsrehabilitering ble artikkelen kåret til årets mest innflytelsesrike i BMC Geriatrics og fikk en Altmetric score som er blant de 5 % høyeste registrert noensinne. Nå har hun og kollega Egil Kjerstad studert økonomien i den nye formen for rehabilitering. Mer om det straks, men først litt om hva det dreier seg om.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Den største forskjellen på ordinær behandling og hverdagsrehabilitering er at den eldre selv setter opp målene for rehabiliteringen, og at det tverrfaglige teamet jobber sammen mot å nå disse målene. Der man før hjalp fru Hansen med å handle, kle på seg, eller lage frokost, hjelper man nå fru Hansen med å trene mot å klare dette selv.

Signifikant forskjell

I november i fjor skrev Omsorgsforskning.no denne saken om Hanne Tuntland sin forskning på hverdagsrehabilitering. Forskningen viser en signifikant forskjell der hverdagsrehabilitering scorer langt bedre enn ordinær behandling når det gjelder utførelse av daglige aktiviteter og tilfredsheten med sin egen utførelse.

Så vet vi altså at det virker, men koster det mer enn det smaker?

Bedre og billigere

Hanne Tuntland ved Senter for omsorgsforskning og Egil Kjerstad ved Rokkansenteret har studert tallene og skrevet en ny artikkel om kostnadene.

– Våre funn viser at de som fikk hverdagsrehabilitering klarer seg bedre og er mer tilfredse enn kontrollgruppen som fikk ordinær behandling, og dette til en lavere kostnad. I tillegg fant vi signifikante forskjeller i antallet hjemmebesøk og varigheten av hjemmebesøkene i perioden etter intervensjonen. Hverdagsrehabilitering fører med andre ord også til lavere kostnader i de seks månedene etter rehabiliteringen som vi har undersøkt. Dette på grunn av lavere etterspørsel etter kompenserende tjenester, forteller Tuntland.

Økonomisk evaluering

Studien er en av fem studier om ulike aspekter ved hverdagsrehabilitering i Voss kommune. Regionalt forskingsfond Vestlandet har bidratt til å finansiere forskningen som er publisert i tidsskriftet Health Economics Review under tittelen «Reablement in community-dwelling older adults: a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial». Formålet med den nye studien var å utføre en økonomisk evaluering for å komplettere den tidligere studien.

Konklusjonen

Hanne Tuntland er klar i sin konklusjon.

– Vi kan konkludere at hverdagsrehabilitering fremstår som en lovende form for rehabilitering, ikke bare fordi den reduserer kostnadene noe, men også fordi eldre personer mestrer hverdagen bedre og er mer tilfredse, sier hun.

Dersom du vil lese mer om økonomien i hverdagsrehabilitering, finner du den nylig publiserte artikkelen her.