Frode Fadnes Jacobsen

DEN 5. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

26. og 27. oktober arrangerte Senter for omsorgsforskning Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning. Konferansen holder fram den viktigste nye kunnskapen, diskuterer de største utfordringene og fremmer de motstridende synspunktene gjennom landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende som ønsker å bli hørt. Tema for årets konferanse var kvalitet og pasientsikkerhet.

I menyen til venstre finner du mange av presentasjonene.