Innsending abstract

Tema for Den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning er «Likeverdige tjenester». 

Her kan du fylle ut og sende inn skjema for parallellsesjon

Her kan du fylle ut og sende inn skjema for vitenskapelig poster

Vitenskapelig poster

En vitenskapelig poster skal presentere ny kunnskap basert på forskning eller utviklingsarbeid. Posteren trenger ikke å høre inn under de tre kategoriene nedenfor, men må høre inn under tema for konferansen som er likeverdige tjenester.

Parallellsesjon

Parallellsesjonen består av tjue minutters presentasjoner. Programkomiteen velger ut atten abstracts som presenteres på konferansen. Innleggene skal høre inn under ett av følgende temaer:

  • Psykisk helse

Hvordan har geografi, alder, etnisitet og kjønn betydning for et likeverdig tjenestetilbud til mennesker med psykiske utfordringer? Hva vet vi om ensomhet, selvmord, rus og korona i et likeverdighetsperspektiv?

  • Beredskap og bærekraft

Hva er de største bærekraft og beredskapsutfordringene hvis vi skal nå målet om likeverdige tjenestetilbud? Hva vet vi om utelatt helsehjelp, arbeidsinnvandring, frivillighet, e-helse og samskaping i denne sammenhengen?

  • Digitalt utenforskap

Hvilken kunnskap har vi om digitalt utenforskap knyttet til alder, utdanning, kjønn og ensomhet? Hva har koronasituasjonen gjort med bruken av teknologi og digitale løsninger?

Frist for innsending

Frist for innsending er 13. mai. Innsenderne får tilbakemelding innen 30. juni. 

Frist for tema Digitalt utenforskap er 3. juni.