Innsending abstract

Tema for Den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning er «Likeverdige tjenester». Vi har delt inn dette temaet i tre kategorier der du velger den som passer best til ditt foredrag. I tillegg må du ta stilling til om innlegget ditt egner seg best som parallellsesjon eller sprintpresentasjon.

Her finner du skjema for innsending av abstract

Parallellsesjon

En parallellsesjon er en 20 minutters presentasjon av forskning med 5 minutter til spørsmål. Temaet for en parallellsesjon skal høre inn under en av kategoriene nedenfor.

Sprintpresentasjon

En sprintpresentasjon er en 5 minutters presentasjon av utviklings- eller innovasjonsarbeid med 2 minutter til spørsmål. Sprintpresentasjoner trenger ikke å høre inn under temaene nedenfor, men skal passe inn under konferansens hovedtema som er «Likeverdige tjenester».

Frist for innsending

Konferansens faglige komité velger ut 12 parallellsesjoner og 12 sprintpresentasjoner. Frist for innsending er 17. mai. Innsenderne får tilbakemelding innen 30. juni.

Kategorier for parallelle sesjoner:

Økonomi og ressursfordeling

Hvor likeverdig er økonomien og ressursfordelingen i omsorgstjenestene? Hvilke forskjeller finnes? Er det ønskelig med en viss variasjon?

Styring, ledelse og organisering

Hva vet vi om styringen, ledelsen og organiseringen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Finnes det eksempler til etterfølgelse?

Tilnærminger og metoder

Hvordan går vi fram når vi skal drive forskning og utviklingsarbeid? Hvilke tilnærminger er er egnet og uegnet? Hvor er kunnskapshullene?

Her finner du skjema for innsending av abstract