Konferanselogo 2020

Konferansen er dessverre avlyst

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som løfter fram kunnskap og diskuter utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Formålet med konferansen er å samle forskere, praktikere, ledere, politikere og representanter for offentlig forvaltning for å formidle praksisnær kunnskap som angår tjenestene og politikkutformingen.

Neste konferanse finner sted på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim den 22. og 23. oktober 2020. Tema for konferansen er «Likeverdige tjenester».

Helse- og omsorgstjenestene trenger ikke å være like, men at de er likeverdige er en forutsetning for kvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Likeverd griper inn i alle aspekter ved omsorgen og omsorgsarbeidet. Under årets konferanse deler vi temaet inn i tre kategorier:

Økonomi og ressursfordeling

Hvor likeverdig er økonomien og ressursfordelingen i omsorgstjenestene? Hvilke forskjeller finnes? Er det ønskelig med en viss variasjon?

Styring, ledelse og organisering

Hva vet vi om styringen, ledelsen og organiseringen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Finnes det eksempler til etterfølgelse?

Tilnærminger og metoder

Hvordan går vi fram når vi skal drive forskning og utviklingsarbeid? Hvilke tilnærminger er er egnet og uegnet? Hvor er kunnskapshullene?

Vi gleder oss til å vise deg hva vi har å by på. Påmelding, program og call for abstracts finner du i menyen til venstre. Frist for innsending av abstracts er 17. mai.