Call for abstract

Tema for Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning er «Samspill i praksis». Vi har delt inn dette temaet i fire kategorier der du velger den som passer best til ditt foredrag. I tillegg må du ta stilling til om innlegget ditt egner seg best som parallellsesjon eller som sprintpresentasjon. En parallellsesjon er en 20 minutters presentasjon av forskning med 10 minutter til spørsmål. Temaet for en parallellsesjon skal høre inn under en av kategoriene nedenfor. En sprintpresentasjon er en 7 minutters presentasjon av utviklings- eller innovasjonsarbeid med 3 minutter til spørsmål. Sprintpresentasjoner trenger ikke å høre inn under temaene nedenfor, men skal passe inn under konferansens hovedtema som er samspill i praksis.

Kategorier for parallelle sesjoner

Samspill mellom teori og praksis

Her spør vi hva som skjer på veien fra policy til praksis, hvordan samspillet er mellom forskning og utdanning, mellom grunnforskning og anvendt forskning, og så videre. Hva er forholdet mellom det vi vet og det vi gjør? 

Samspill mellom tilbyder og mottaker

Hvordan er forholdet mellom system og menneske? På hvilken måte samspiller tjenestetilbyder og mottaker? Hvem er brukerne av omsorgstjenestene våre? Hva vet vi om dem?

Samspill mellom ulike tilbydere

Hvordan fungerer samspillet mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste? Hvem lykkes med interkommunalt samarbeid, hvordan samspiller de ulike profesjonene, og hvilken rolle spiller den frivillige innsatsen? 

Samspill mellom teknologi og mennesker

Hvilken rolle spiller teknologien i arbeidshverdagen, på systemnivå, i møte med den pleietrengende og de pårørende?

Påmelding og innsending av abstract

Klikk her for påmelding og registrering av abstract.